ПРИЮТІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД Приютівської сільської ради
Корисні посилання

 

А К Т

ГОТОВНОСТІ   ДОШКІЛЬНОГО   НАВЧАЛЬНОГО   ЗАКЛАДУ

ДО НОВОГО 2014/2015 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

 

 

Складений   11   серпня  2014 року

 

Повна назва навчального закладу 

 Повна адреса _

Телефони _____________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу

____________________________________________________________________

Відповідно до наказу відділу освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації від 16.05.2014 року №123

перевірку проводила комісія у складі: 

Голова комісії:

ТАРАСЕНКО

Тетяна Борисівна        -  начальник відділу освіти районної державної

                                               адміністрації

 

Члени комісії:

АНДРІЯШ

Галина Валентинівна         - методист районного методичного кабінету відділу

                                               освіти районної державної адміністрації

ГЕРАСИМОВА

Лідія Вікторівна                   - начальник господарської групи відділу освіти районної державної адміністрації

ГОРБАТЕНКО

Валентина Іванівна             - головний  спеціаліст відділу освіти районної державної адміністрації

ГРЕБЕНЮК

Наталія Володимирівна - головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

                                               відділу освіти районної державної адміністрації

ІВАНОВ

Сергій Іванович                   - методист районного методичного кабінету відділу освіти районної державної адміністрації

КОЛЕСНИК

Тетяна Іванівна                   - методист районного методичного кабінету відділу освіти районної державної адміністрації

НІКІТЧЕНКО

Віктор Миколайович          - фахівець  централізованої бухгалтерії відділу освіти районної державної адміністрації

САВЕНКО

Лариса Миколаївна            - методист районного методичного кабінету відділу освіти районної державної адміністрації

СТРАТОНОВА

Тетяна Іванівна                   - голова райкому профспілки працівників освіти,

                                               методист районного методичного кабінету відділу освіти районної державної адміністрації

 

Комісія встановила :

1. Витяг з рішення органу місцевої виконавчої влади про закріплення за навчальним закладом території обслуговування __________________________________________

2. Наявність списків дітей дошкільного віку, які мешкають на території обслуговування навчального закладу _____________________________________

3. Проект  річного плану роботи на 2014/2015 навчальний рік ________________

4. Робочий навчальний план на 20132/2014  навчальний рік ___________________

5. Проект розкладу занять, роботи гуртків _________________________________

6. Книга наказів з основної діяльності _____________________________________

7. Книга наказів з кадрових питань _______________________________________

8. Журнал прибуття (вибуття) дітей _______________________________________

9.Матеріали щодо проведення звітування керівників навчальних закладів _____________________________________________________________________________

10. План проведення та робочі матеріали до серпневої педагогічної ради ______________________________________________________________________

11. Наявність та стан методичного кабінету (періодична преса, методична література, дидактичний матеріал, посібники, створення умов для підвищення фахової майстерності педагогів тощо) _____________________________________

12. Штатний розпис навчального закладу, його відповідність чинному законодавству України _________________________________________________

13. Забезпеченість педагогічними кадрами, відповідно до фахової освіти та технічним персоналом _________________________________________________

14. Наказ про розподіл попереднього педагогічного навантаження. Середнє навантаження педпрацівників закладу ____________________________________

15. Стан території (наявність квітників, ділянок для трудової діяльності дітей, спортивного майданчику, ігрових майданчиків для кожної вікової групи, огорожі, підсобних споруд, бетонованого майданчику для сміттєзбиральника) ______________________________________________________________________

16. Виконання плану проведення капітального та поточного ремонту __________

17. Оцінка стану будівель, споруд та інженерних мереж (постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж»). Наявність щорічних (восени та на весні) актів обстежень будівель ______________________________________

18. Стан технічних засобів навчання, дотримання термінів експлуатації та умов зберігання ____________________________________________________________

19. Наявність музично-спортивної зали. Забезпеченість обладнанням _____________________________________________________________________

20. Стан харчоблоку, забезпеченість технологічним обладнанням, меблями та посудом, дотримання санітарно-гігієнічних  вимог  _________________________________________________________________________             

21. Наявність та стан обладнання медичного кабінету, ізолятору ______________

22. Стан збереження меблів у групових кімнатах та приміщеннях _____________

23. Готовність закладу до роботи в осінньо-зимовий період: наявність плану підготовки, стан опалювальної системи, котелень, теплоцентралі. Наявність паспортів на котельні.  Умови для зберігання твердого палива (при його необхідності) _________________________________________________________

24. Наявність приладів обліку енергоносіїв, енергопаспорта установи . Відсоток встановлених енергозберігаючих вікон, дверей, ламп від загальної кількості ______________________________________________________________________

25. Забезпеченість комп’ютерною технікою (кількість ПК) ___________________

26. Наказ по закладу про призначення відповідального за організацію роботи з охорони праці (крім заступника з адміністративно-господарчої частини) _____________________________________________________________________________

27. Організація медичних оглядів дітей, контроль за станом здоров’я. Проведення обов’язкових медичних оглядів працівників _____________________________________________________________________________

28. Забезпечення питного режиму в закладі ________________________________________

29. Наповнюваність вікових груп згідно з нормами __________________________

30. Дотримання правил безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу: наявність протоколів про проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці; наявність інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності, журналів реєстрації інструктажів __________________________

31. Стан підготовки приміщень дошкільних навчальних закладів, відповідність вимогам безпеки всіх групових приміщень і служб. Наявність перспективного плану поповнення обладнання, правил безпеки, пам’яток. Призначення відповідальних за безпеку життєдіяльності в групах ______________________________________________________

32. Стан освітлення у навчальному закладі згідно з нормами ___________________

 

 

33. Відповідність систем заземлення вимогам безпеки. Наявність акта перевірки опору ізоляції електромережі і заземлення. Наявність вчасно підтвердженого допуску до роботи у електрика і співробітників, які працюють з електроустановками ____________________________________________________

34. Виконання «Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України», затверджених спільним наказом Головного управління Державної пожежної охорони МВС та Міністерства освіти і науки України від  30.09.1998 № 348/70, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.12.1998  за № 800/3240. Наявність і стан протипожежного обладнання

_________________________________________________________________________

35. Наявність розділу «Охорона праці» в колективному договорі та Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам _________________________________________________________________________

36. Своєчасність виплати заробітної плати, обов’язкових виплат(стаття 57 Закону України «Про освіту») __________________________________________________

37. Забезпечення дітей гарячим харчуванням________________________

 

43. Рекомендації:

 

СЕН_________________________________________________________________________

 

Інші члени  комісії:

 

44. ВИСНОВОК КОМІСІЇ ПРО ГОТОВНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ:

 

Після проведеної комісійної перевірки_____________________________      комісія  вважає, що навчальний заклад готовий до  роботи в новому 2014-2015 навчальному році

Голова комісії:

 

 ____________________________________ТАРАСЕНКО

                                                                        Тетяна Борисівна  -  начальник відділу освіти

                                                                         районної державної адміністрації                                             

 Члени комісії:

 

   __________________________________АНДРІЯШ

                                                                       Галина Валентинівна- методист районного

                                                                       методичного кабінету відділу

                                                                       освіти районної державної адміністрації

     _________________________________ГЕРАСИМОВА

                                                                       Лідія Вікторівна- начальник господарської

                                                                       групи відділу освіти

                                                                       районної державної адміністрації

 ____________________________________ГОРБАТЕНКО

                                                                        Валентина Іванівна - головний  спеціаліст

                                                                        відділу освіти

                                                                        районної державної адміністрації

____________________________________ГРЕБЕНЮК

                                                                       Наталія Володимирівна - головний бухгалтер

                                                                        централізованої бухгалтерії

                                                                        відділу освіти

                                                                        районної державної адміністрації

____________________________________ІВАНОВ

                                                                       Сергій Іванович- методист районного

                                                                       методичного кабінету відділу освіти

                                                                       районної державної адміністрації

____________________________________КОЛЕСНИК

                                                                       Тетяна Іванівна- методист районного

                                                                       методичного кабінету відділу освіти

                                                                       районної державної адміністрації

____________________________________НІКІТЧЕНКО

                                                                       Віктор Миколайович- фахівець централізованої

                                                                       бухгалтерії відділу освіти

                                                                       районної державної адміністрації

____________________________________САВЕНКО

                                                                       Лариса Миколаївна- методист районного

                                                                       методичного кабінету відділу освіти

                                                                       районної державної адміністрації

____________________________________СТРАТОНОВА

                                                                       Тетяна Іванівна- голова райкому профспілки

                                                                       працівників освіти, методист районного

                                                                       методичного кабінету відділу освіти

                                                                       районної державної адміністрації

 

 

 

                                                                               

Примітка:

  1. Перевірка готовності навчальних закладів до нового навчального року закінчується до 15  серпня.
  2. В акті  прийому готовності закладу  повинні бути чітко  й досконало заповнені всі графи.
  3. Якщо комісія вважає, що навчальний заклад не можна прийняти, треба точно зазначити, які роботи і в які терміни мають бути виконані та призначити наступний термін перевірки.